Goed zicht op timing en prijs

Dankzij die basisplannen en kijkwoningen kan je je een idee vormen over hoe jouw woning er zal uitzien. Een ander voordeel is dat de firma de duur en de prijs van de werken goed kan inschatten. Je hebt dus een goed zicht op de timing en het kostenplaatje, zodat de kans op onaangename verrassingen kleiner is.

En de beperkingen?

Aangezien een sleutel-op-de-deurfirma alles van a tot z op zich neemt, staat daar uiteraard een prijs tegenover. Een ander gevolg is dat je persoonlijke inbreng niet zo groot is. Al is dat laatste voor sommige bouwheren geen probleem. Zij bemoeien zich liefst zo weinig mogelijk met de werken. Bij andere bedrijven is die beperkte inbreng dan weer relatief: steeds vaker worden de basisplannen gezien als een vertrekpunt.

Rol van de architect

Ook de rol van de architect is soms onduidelijk. Sommige sleutel-op-de-deurfirma maken die keuze voor jou. Of sturen je in een bepaalde richting. Dat kan tot onduidelijkheid leiden: voor wie werkt de architect dan precies? Voor jou of voor hen?

Alles op een rijtje

Voordelen Nadelen
  • Minder zorgen en loopwerk: de firma regelt alles voor jou.
  • Tegenover deze service staat natuurlijk een prijs.
  • Beter zicht op de totaalprijs en dus minder verrassingen.
  • Wat krijg je precies voor die totaalprijs? Pluis het lastenboek goed uit.
  • Korte en vaste bouwtermijn door goed afgelijnde timing.
  • Snellere betalingstermijnen.
  • Goede commerciële aanpak met kijkwoningen, documentatie, basisplannen, …
  • Flexibiliteit en maatwerk kent zijn grenzen.
  • Eén aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen en problemen.
  • Onduidelijke rol van de architect.